Oppimista leikin kautta

09.12.2021

Olen Ronja Patron, sosionomi opiskelija Karelia Ammattikorkeakoulusta ja suoritin kehittämisharjoittelun Perhekoti Arki Oy:ssä. Kehittämistehtävänä toteutin "perhekodin kaupan", jonka tavoitteena oli opettaa perhekodin kuudelle lapsille hauskalla ja erilaisella tavalla vastuuta, normaaliin arkeen kuuluvia kotitöitä sekä rahan käyttöä ja näin tukea heidän itsenäistymistään.

Perhekodin kaupan idea

Kolmelle nuorimmalle lapselle annoin joka viikko vapaaehtoisia kotitöitä, joista ansaitsee tietyn määrän leikkikolikoita. Tämän tarkoituksena oli opettaa heille tärkeitä kodin askareita itsenäistymisen kannalta sekä rahan käyttöä turvallisessa ympäristössä. Lapsi sai itse päättää, haluaako askareen tehdä vai siirtääkö tämän jollekin muulle lapselle. Kuitenkin jokaiselle lapselle oli määrätty n. 9 kolikon verran askareita viikossa, tasavertaisuuden nimissä. Näillä heidän ansaitsemillaan kolikoillaan lapset saivat joka viikon lauantaina käydä perhekodin kodinhoitohuoneessa sijaitsevassa "kaupassa" ostamassa itselleen valitsemiaan herkkuja. Kaupan seinältä löytyi tekemäni hinnasto jokaiselle tuotteelle.

Kolmelle vanhemmalle lapselle on annoin vastuun kaupasta huolehtimiseen. Heidän tehtävänään oli ylläpitää kaupan sisältöä, inventoida sekä olla myyjän roolissa lauantaisin. Etuna he saivat lauantaisin ottaa itselleen kaupasta sovitun määrän tuotteita.

Tein yhteistyössä perhekodin työntekijöiden kanssa 3 viikon kiertävän listan, jonka laitoimme esille jääkaapin oveen. Näin nuorimmat lapset näkivät myös itse, kuinka paljon heillä on mahdollisuuksia "tienata" minäkin päivänä. Tehtävinä oli mm. pöydän pyyhkimistä ruokailun jälkeen, imurointia, pölyjen pyyhintää, roskien vientiä ja tiskikoneen tyhjennystä sekä täyttöä.

Miksi?

Itsenäistyminen on nuoren yksi tärkeimmistä kehitystehtävistä. Siihen kuuluu mm. elämänkumppanin valitseminen, työelämään tutustuminen, irtaantuminen vanhemmista ja oman talouden hallinta sekä muiden omien asioiden itsenäinen hallinta. On tärkeää jo nuoresta lähtien ikätasoisesti opetella itsenäistymistaitoja tulevaisuutta ajatellen ja kehittämistyöni idea oli opettaa hauskalla tavalla oman talouden hallintaa sekä muita itsenäistymiseen vaadittavia taitoja. Kauppa oli menetelmä, jolla sain lapset innostumaan arjen ihan tavallisista asioista.

Perhekodissa on eri ikäluokista lapsia, joten itsenäistyminen tarkoittaa heille vielä eri asioita. 12-vuotiaalle itsenäistyminen ei vielä ole irtaantumista tai oman asioiden itsenäistä hallintaa, mutta kuitenkin harjoittelua siihen. Itsenäistyminen tapahtuu ennemmin henkisellä tasolla. 15-18 vuotiaan itsenäistyminen on ajankohtaisempaa eikä maailma näytä enää niin mustavalkoiselta. Näistä syistä kehittämistyöni aikana vanhemmilla lapsilla oli eri rooli kuin nuoremmilla lapsilla.

Lopputulos

Mielestäni oli hienoa nähdä, miten lapset innostuivat ideastani ja kuinka se toimi käytännössä. Sain olla vastuussa koko projektista ja saamani palautteet lapsilta sekä perhekodin työntekijöiltä olivat hyödyllisiä työn jatkumisen kannalta. Rahan käytön opettelu oli tarpeellista ja lasten mielestä hauskaa.